Jujutsu Kaisen Jukon no Kata Sukuna ver.B
Jujutsu Kaisen Jukon no Kata Sukuna ver.B
Jujutsu Kaisen Jukon no Kata Sukuna ver.B
Jujutsu Kaisen Jukon no Kata Sukuna ver.B

Jujutsu Kaisen Jukon no Kata Sukuna ver.B

$29.99 Sale Save
  • 6.3 inches (16cm)
  • Made of ABS and PVC