Naruto - Ichiraku Ramen Throw Blanket

Naruto - Ichiraku Ramen Throw Blanket

$32.99 Sale Save
Material: Polyester Fleece Blanket
Dimensions: 46"x 60"